معنی و ترجمه کلمه استسقاى بیضه به انگلیسی استسقاى بیضه یعنی چه

استسقاى بیضه

hydrocele

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها