معنی و ترجمه کلمه استماع کردن به انگلیسی استماع کردن یعنی چه

استماع کردن

hark
harken
hear
hearken
listen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها