معنی و ترجمه کلمه استنباط به انگلیسی استنباط یعنی چه

استنباط

corollary
deduction
elicitation
follow
inference
presumption

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها