معنی و ترجمه کلمه استوار کردن به انگلیسی استوار کردن یعنی چه

استوار کردن

firm
fix
pitch
stabilize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها