معنی و ترجمه کلمه اسکاندیم به انگلیسی اسکاندیم یعنی چه

اسکاندیم

Scandium


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها