معنی و ترجمه کلمه اشتعال لرزشى به انگلیسی اشتعال لرزشى یعنی چه

اشتعال لرزشى

flamboyance
flamboyancy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها