معنی و ترجمه کلمه اشتعال ناگهانى به انگلیسی اشتعال ناگهانى یعنی چه

اشتعال ناگهانى

flare up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها