معنی و ترجمه کلمه اشکبار به انگلیسی اشکبار یعنی چه

اشکبار

lachrymose
tearful
watery
wet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها