معنی و ترجمه کلمه اصل حقوقى به انگلیسی اصل حقوقى یعنی چه

اصل حقوقى

institution

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها