معنی و ترجمه کلمه اصولى یا اساسى به انگلیسی اصولى یا اساسى یعنی چه

اصولى یا اساسى

underlying

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها