معنی و ترجمه کلمه اصول ملوک الطوایفى به انگلیسی اصول ملوک الطوایفى یعنی چه

اصول ملوک الطوایفى

feudality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها