معنی و ترجمه کلمه اطلاع غیر صحیح دادن به انگلیسی اطلاع غیر صحیح دادن یعنی چه

اطلاع غیر صحیح دادن

misinform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها