معنی و ترجمه کلمه اعتراض به صلاحیت دادگاه به انگلیسی اعتراض به صلاحیت دادگاه یعنی چه

اعتراض به صلاحیت دادگاه

demurrer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها