معنی و ترجمه کلمه اعتراف به گناه به انگلیسی اعتراف به گناه یعنی چه

اعتراف به گناه

peccavi
shrift

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها