معنی و ترجمه کلمه اعتقاد به تفوق مطلق پاپ به انگلیسی اعتقاد به تفوق مطلق پاپ یعنی چه

اعتقاد به تفوق مطلق پاپ

ultramontanism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها