معنی و ترجمه کلمه اعلام جرمى که هیئت منصفه در ظهر آن صحه گذارند به انگلیسی اعلام جرمى که هیئت منصفه در ظهر آن صحه گذارند یعنی چه

اعلام جرمى که هیئت منصفه در ظهر آن صحه گذارند

true bill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها