معنی و ترجمه کلمه اعلام رسمى بیعت از طرف متحد یا متفقى نسبت به پادشاه به انگلیسی اعلام رسمى بیعت از طرف متحد یا متفقى نسبت به پادشاه یعنی چه

اعلام رسمى بیعت از طرف متحد یا متفقى نسبت به پادشاه

homage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها