معنی و ترجمه کلمه افزارمند به انگلیسی افزارمند یعنی چه

افزارمند

artisan
tradesman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها