معنی و ترجمه کلمه اقاقیا به انگلیسی اقاقیا یعنی چه

اقاقیا

acacia
acacine
locust

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها