معنی و ترجمه کلمه اقیانوس ساکن به انگلیسی اقیانوس ساکن یعنی چه

اقیانوس ساکن

pacific

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها