معنی و ترجمه کلمه التیام دادن به انگلیسی التیام دادن یعنی چه

التیام دادن

conglutinate
heal
solder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها