معنی و ترجمه کلمه الماس زا به انگلیسی الماس زا یعنی چه

الماس زا

diamondiferous

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها