معنی و ترجمه کلمه الکل اشباع شده مایع و معطر به انگلیسی الکل اشباع شده مایع و معطر یعنی چه

الکل اشباع شده مایع و معطر

geraniol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها