معنی و ترجمه کلمه الگوى حروف به انگلیسی الگوى حروف یعنی چه

الگوى حروف

stenograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها