معنی و ترجمه کلمه الیاف پشم که به هم پیوسته و نخ پشم را تشکیل مى دهد به انگلیسی الیاف پشم که به هم پیوسته و نخ پشم را تشکیل مى دهد یعنی چه

الیاف پشم که به هم پیوسته و نخ پشم را تشکیل مى دهد

binder


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها