معنی و ترجمه کلمه انتهاى تیر کشتى که طناب به آن آویزند به انگلیسی انتهاى تیر کشتى که طناب به آن آویزند یعنی چه

انتهاى تیر کشتى که طناب به آن آویزند

timberhead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها