معنی و ترجمه کلمه انجام داد به انگلیسی انجام داد یعنی چه

انجام داد

did

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها