معنی و ترجمه کلمه انجماد مجدد به انگلیسی انجماد مجدد یعنی چه

انجماد مجدد

regelation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها