معنی و ترجمه کلمه انحراف از جهتى به انگلیسی انحراف از جهتى یعنی چه

انحراف از جهتى

diversion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها