معنی و ترجمه کلمه اندام هاى تناسلى به انگلیسی اندام هاى تناسلى یعنی چه

اندام هاى تناسلى

genitalia
genitals

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها