معنی و ترجمه کلمه انزوا به انگلیسی انزوا یعنی چه

انزوا

insularity
isolation
retreat
seclusion
sequestration


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها