معنی و ترجمه کلمه انضمام به انگلیسی انضمام یعنی چه

انضمام

adhesion
annexation
integration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها