معنی و ترجمه کلمه انطباق بامورد به انگلیسی انطباق بامورد یعنی چه

انطباق بامورد

decency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها