معنی و ترجمه کلمه انعطاف داشتن به انگلیسی انعطاف داشتن یعنی چه

انعطاف داشتن

resile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها