معنی و ترجمه کلمه انعکاس سنج صدا به انگلیسی انعکاس سنج صدا یعنی چه

انعکاس سنج صدا

echo sounder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها