معنی و ترجمه کلمه انفراد به انگلیسی انفراد یعنی چه

انفراد

soleness
solitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها