معنی و ترجمه کلمه انکار ناپذیر به انگلیسی انکار ناپذیر یعنی چه

انکار ناپذیر

irrefutable
undeniable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها