معنی و ترجمه کلمه انگلیسى دوست به انگلیسی انگلیسى دوست یعنی چه

انگلیسى دوست

anglophile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها