معنی و ترجمه کلمه انگل هاى داخلى به طور اعم و بخصوص کرم هاى روده به انگلیسی انگل هاى داخلى به طور اعم و بخصوص کرم هاى روده یعنی چه

انگل هاى داخلى به طور اعم و بخصوص کرم هاى روده

entozoa

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها