معنی و ترجمه کلمه اهل عمل به انگلیسی اهل عمل یعنی چه

اهل عمل

down to earth
practical


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها