معنی و ترجمه کلمه اوراق به انگلیسی اوراق یعنی چه

اوراق

paper
scrap


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها