معنی و ترجمه کلمه اول هر چیزى به انگلیسی اول هر چیزى یعنی چه

اول هر چیزى

exordium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها