معنی و ترجمه کلمه اکثریت لازم براى مذاکرات به انگلیسی اکثریت لازم براى مذاکرات یعنی چه

اکثریت لازم براى مذاکرات

quorum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها