معنی و ترجمه کلمه ایجاد ترس و وحشت در مردم به انگلیسی ایجاد ترس و وحشت در مردم یعنی چه

ایجاد ترس و وحشت در مردم

terrorism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها