معنی و ترجمه کلمه ایجاد فعالیت به انگلیسی ایجاد فعالیت یعنی چه

ایجاد فعالیت

activation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها