معنی و ترجمه کلمه ایجاد وسایل خود کار به انگلیسی ایجاد وسایل خود کار یعنی چه

ایجاد وسایل خود کار

robotization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها