معنی و ترجمه کلمه ایشان به انگلیسی ایشان یعنی چه

ایشان

they


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها