معنی و ترجمه کلمه باجدارى به انگلیسی باجدارى یعنی چه

باجدارى

tollgate
tollhouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها