معنی و ترجمه کلمه بادبان سه گوش قایق هاى تفریحى به انگلیسی بادبان سه گوش قایق هاى تفریحى یعنی چه

بادبان سه گوش قایق هاى تفریحى

parachute spinnaker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها