معنی و ترجمه کلمه بادخور کردن به انگلیسی بادخور کردن یعنی چه

بادخور کردن

air
ventilate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها